Software Gabor de Mooij | Freelance Softwareontwikkelaar

FunkMap

Afbeelding FunkMap, saxofoon.

FunkMap is een eenvoudige HTTP-functiekoppelingsbibliotheek voor PHP, bestaande uit slechts één functie.
Met behulp van de compacte FunkMap bibliotheek kunt u een HTTP bevraging koppelen aan een PHP-functie. U hoeft niets te configureren. De bibliotheek werkt geheel automatisch zonder verdere instellingen.
FunkMap werkt op basis van een reeks eenvoudige conventies. De koppeling werkt alsvolgt. De functienaam voor een bepaald adres bestaat uit het door de ontwikkelaar gekozen voorvoegsel (standaard __endpoint) gevolgd door de bevragingsmethode (GET of POST) gevolgd door de adressegmenten. Hierbij geldt dat elk even adressegment wordt toegevoegd aan de uiteindelijke functienaam terwijl elk oneven segment wordt toegevoegd aan de lijst met argumenten. Al deze partjes worden aaneengeregen middels een laag streepje (_). Voorbeeld: de aanvraag 'GET /boek/2' wordt afgehandeld door de PHP functie __endpoint_get_boek(2); waarbij 2 als argument wordt meegegeven. Nog een voorbeeld: de aanvraag 'POST /artikel/bourbon/commentaar/39' wordt afgehandeld door de functie: ..._post_artikel_commentaar( 'bourbon', 39 );. U kunt uitzonderingen toevoegen door een setje herscrhijfregels mee te geven. Download FunkMap 0.1